نوار تست بازبینی پسته

اطلاعاتی در مورد دستگاه نوار تست بازبینی

نوار تست بازبینی پسته

این دستگاه جهت استفاده در خط فرآوری پسته تر وخشک مورد استفاده قرار میگیرد پسته های نامرغوب واجسام خارجی توسط افرادی که دوطرف دستگاه قرار دارند جمع آوری میگردد. هم چنین از این دستگاه جهت باز بینی نهایی و یا درجه بندی محصول، برای تولیدات متنوع در اغلب خطوط فرآوری مواد غذایی استفاده میگردد.

ترتیب بازبینی پسته خشک و تر

در خط فرآوری پسته تر، در انتهای خط و در خط فرآوری پسته خشک، بسته به نیاز، بعد از حوض خشک یا غربال قرار می گیرد.

نوار تست بازبینی برای پسته های نامرغوب

پسته های نامرغوب توسط افرادی که در دو طرف دستگاه قرار دارند جمع آوری شده و این دستگاه با باند بهداشتی در طول های مختلف بسته به سفارش مشتری تولید می شوند.

نوار تست بازبینی، جهت بازبینی نهایی محصول

با توجه به وجود تنوع و همـچنین امکان عـدم تنظیم ماشین آلات ، احتمال خطا در عملکرد وجود خواهد داشت ، بنابر این از این دستگاه جهت بازبینی نهایی محصول استفاده می گردد که دارای شدت جریان معادل ۲/۳ آمپر می باشد.

مزایای استفاده از نوار تست بازبینی پسته

از جمله مزایای خرید نوار تست پسته، افزایش کیفیت محصول فرآوری شده نهایی است که مستقیم بر رضایت مصرف کنندگان اثر خواهد گذاشت.

جداسازی پسته های لکه دار با پسته های سالم با دستگاه نوار تست بازبینی

در نوار بازرسی، جدا سازی پسته های لکه داری که به علت خصوصیات وزنی مشابه دانه های سالم هستند و توسط دستگاه های مکانیکی قابل جدا سازی نبوده اند از طریق بازرسی چشمی انجام می شود. چون این دانه ها از احتمال آلودگی زیادی برخوردار هستند، این مرحله در کاهش مقدار افلاتوکسین نهایی بسیار موثر است.

نکته

استفاده از این نوارها قبل از عملیات خشک کردن توصیه می گردد.

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *